2. Studieprodukt

Smykke og emballage
Vi fik til opgave at designe et smykke med tilhørende emballage.Smykke:
Jeg blev ret vild med at filte, efter vi havde om det, så jeg tænkte at det var oplagt at designe et smykke hvor filt indgik. Først tænkte jeg på en lang halskæde med kugler i forskellige størrelser og med en filtet blomst på. Jeg legede lidt med forskellige farver filt og afprøvede både nålefiltning og "våd"filtning. Jeg gik hurtigt væk fra ideen med blomsten, da den ikke ville som jeg ville. Jeg gik også rimelig hurtigt vær fra halskæden og besluttede mig for at lave et armbånd med filtkugler. Jeg fandt noget uld jeg troede var sort, men som viste sig at være mørkebrunt (da jeg havde filtet kuglerne). Jeg filtede 7 kugler og prøvede at sætte dem sammen. Jeg kom i tanke om jeg havde nogle farvede træperler på lager. Dem fandt jeg frem og valgte hurtigt den grønne farver, da den passede godt med den brune og blev frisk at se på. Men jeg synes stadig der manglede noget. Jeg besluttede mig for at prøve at brodere på kuglerne, da vi havde gjort det i praktikken. Jeg valgte en metaltråd, hvilket jeg senere fortrød, da den var meget svær at arbejde med. Jeg afprøvede forskellige sting og legede mig frem. Man kan godt sige at alle kuglerne er forsøg, der endte godt. Den 1. kugle jeg prøved på, endte jeg med at kassere, da jeg var kommet til at stramme metaltråden for meget, så kuglen var blevet helt deform. Det gjorde dog ikke noget, da jeg jo endte med kun at skulle bruge 6 kugler. Undervejs i broderiet synes jeg der manglede lidt farve, så jeg valgte at brodere noget med en grøn syråd. Det havde nok været bedre at bruge broderigarn, men det havde jeg ikke. Jeg satte perler og kugler sammen med metaltråd og satte låsen på. Låsen er helt håbløs, da det er næsten umuligt at tage armbåndet af og på selv. Det vil helt sikkert være mest hensigtsmæssigt at skifte til en anden lås. 
Emballage:
Jeg havde ikke tid til at fremstille emballagen på skolen, så det var mest hensigtsmæssigt at lave den i et materiale jeg havde derhjemme. Det blev derfor i metaltråd. Jeg har tidligere flettet lysestager i metal, men det er efterhånden mange år siden. Jeg havde lånt flere bøger om det under vores arbejde med flet, men dem havde jeg forlængst afleveret, så jeg valgte at prøve mig frem.
Det var svært at få lavet den flade bund, men efter det, var det sværeste at få nogenlunde samme afstand mellem elefanttrådene. Det er ikke svært at sno ståltråden om elefanttråden, men det tager lang tid. Jeg havde ikke nogen opskrift at gå ud fra, så designet er kommet, som arbejdet skred frem. Størrelsen er tilpasset armbåndet. Den er blevet lidt kinesisk af udseende og meget anderledes en normale emballager til smykker. Jeg synes det er en meget fin detalje at bunden minder om en edderkop.Undervisningsforløb
Forløbet er udarbejdet i samarbejde med min praktikmakker, Marie.
Jeg har valgt at lave et undervisningsforløb, der knytter sig til fremstillingen af smykket ovenfor. Filtning er oplagt at bruge i folkeskolen, og der er mange muligheder for at eleverne kan arbejde med egne personlige designs.
Nedenstående forløb retter sig mod folkeskolens mellemtrin i faget håndarbejde. I forløbet skal eleverne filte bolde, som til slut skal udsmykkes. Der er således sat den ramme, at der skal filtes bolde, men eleverne designer selv deres bolde og beslutter, hvad de skal bruges til – pynt, legetøj, figurer, smykke osv.

Forløbets indhold
For at inspirere eleverne er der i første modul indlagt et læreroplæg, hvor der gives idéer til udsmykning af filtede bolde. Hvis eleverne er meget erfarne med selv at designe og arbejde med idégenerering, kan den efterfølgende idégenereringsfase evt. fremskydes, så læreren ikke kommer med konkrete idéer til produktionen fra start. Det er vigtigt, at eleverne har en konkret forestilling om det færdige produkt, inden de påbegynder produktionen. Stil derfor krav til, at der skal være valgt farver og motiv inden, de filter bolden. Læreren viser trin for trin, hvordan filtningen skal forløbe. Der er ingen elever, der går videre til næste trin uden lærerens godkendelse. Det er en god idé, at sætte den ramme på, at bolden filtes i én farver.
Andet modul starter igen med et oplæg fra læreren. Denne gang skal eleverne opnå kendskab til uldens oprindelse, fremstilling, egenskaber og muligheder samt krav til behandling og vedligeholdelse. Jeg vælger denne induktive tilgang til undervisningen, hvor eleverne først skal lære om materialet efter, de har haft det i hænderne, da jeg tror det vil fremme forståelsen. Oplægget indeholder også en samtale med eleverne om deres filteproces; hvad skete der med ulden? Hvilke udfordringer var der? Hvad betyder det for næste gang, der skal filtes? Hvad er der af begrænsninger og muligheder i arbejdet med filt? Herefter gennemgår læreren teknikkerne nålefiltning og brodering. Læreren præsenterer ca. 3 broderiteknikker for eleverne, som de skal lave på en afprøvning. Eleverne får også mulighed for at lave nogle afprøvninger med nålefiltning, inden de starter på at dekorere deres bolde. Når eleverne går i gang med at nålefilte og brodere på boldene, skal de have den skitse foran sig, som de lavede den første gang. Der skal fokuseres på, at de så vidt muligt gennemfører den oprindelige idé.
Eleverne skal i tredje modul filte en bold mere. Denne gang skal bolden filtes med flere farver uld. Rent praktisk er det en god idé, at dele holdet op, så halvdelen starter med at filte en ny bold, også selvom de ikke er færdige med at dekorere den første bold. Efterfølgende bytter eleverne. Det er meningen, at alle elever bliver færdige med at dekorere den første bold i dette modul. Når eleverne skal filte anden bold, stilles der krav til progressionen, og eleverne skal denne gang være mere selvkørende, end første gang. Tal også med eleverne om, hvilke erfaringer de har gjort sig.
Sidste undervisningsgang skal de flerfarvede bolde dekoreres, dette vil primært ske ved brodering. Eleverne laver en udstilling med boldene, enten i håndarbejdslokalet eller andet sted på skolen. Det er vigtigt at gøre noget ud af præsentationen af de færdige produkter. Hvis eleverne ved, de skal udstille, gør de sig måske også mere umage i produktionsfasen. Som afslutning skal der igen snakkes om processen. Holdte de første idéer til udsmykning af boldene? Det kan også være svært at sætte et mål, når man skal lave noget, man ikke har prøvet før. Hvad kan lade sig gøre osv.?

Fagligt indhold i forløbet: Der fokuseres på teknikkerne: sæbefiltning, nålefiltning og brodering. Der undervises desuden om uld som materiale: ”fra får til færdigt produkt”.

Overordnet mål: Eleverne opøver gradvist færdighed i at planlægge og gennemføre arbejdsforløb, hvori der indgår elementerne inspiration, idé, planlægning, udførelse og evaluering (uvm.dk).

Lærerrollen: Selve filtningen foregår som mesterlære, hvor læreren udførligt viser teknikkerne. Læreren skal ikke ”gøre elevens arbejde”, så når der bedes om hjælp, viser læreren det på en prøve, og så gør eleven det samme på deres egne bolde. Ved selve designet af bolden forholder læreren sig mere observerende og støttende. Det er vigtigt, at eleven selv bestemmer udformningen, men samtidig må læreren gå ind og få eleven til at yde sit bedste, og måske komme med ideer til videre bearbejdning, selv når eleven mener han/hun er færdig.


Undervisningsforløb


Indhold
Aktivitet
Fælles mål
1. modul
Præsentation
Idéudvikling
Skitsetegning
Filtning med sæbe
Læreroplæg: Hvad er målet med forløbet? Inspirationsoplæg med forslag til bolde - Se filmen Film om filtning.

Øvelse: Idéudvikling. Brainstorm over: motiv og farvevalg.
Lav en skitse af motiv.

Produktion af bolde. Demonstration af arbejdstrin.
- formgive med personligt præg
- formgive og fremstille tekstile produkter

2. modul
Teori om uld
Broderi og nålefiltning
Læreroplæg/samtale: Hvad er uld? – produktion, behandling, farver, reaktion med vand og sæbe.

Tekniske afprøvninger: broderi og nålefiltning

Produktion: Dekorer de filtede bolde
- sætte ord på designprocessen
- udnytte kendskab til relevante materialers anvendelsesmuligheder
- beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker
- kende relevante fagudtryk
3. modul
Færdiggør bolde
Påbegynd ny bold

Holdet deles i to: den ene halvdel arbejder videre med boldene fra sidste gang. Den anden halvdel filter en ny bold. Denne gang skal der filtes med flere farver.
De to hold bytter efterfølgende.

4. modul
Færdiggør bolde
Udstilling
Evaluering

Alle skal være færdige med deres to bolde.
Boldene skal udstilles enten i håndarbejdslokalet eller andet sted på skolen.
Samtale som evaluering.
-forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkelIt-baseret undervisningsmateriale

Det digitale undervisningsmateriale kan ses via nedenstående link: